1

Centraal dienstengebouw

Centraal dienstengebouw met onder andere centrum voor menselijke gelijkheid.

2

Verpleegafdeling

Oncologisch centrum met 5 stralingsbunkers en verpleegafdeling met 480 bedden.

3

Ziekenhuisschool

School van ongeveer 4.000 m² met verscheidene klassen en een turnzaal.

4

Parkeergebouw OPG 1/2

Bovengronds parkeergebouw voor 750 wagens.

5

Chirurgisch zorgcentrum

Chirurgisch zorgcentrum met 8 operatiezalen.

6

Brandwondencentrum

Brandwondencentrum en intensieve afdeling.

7

Operatiekwartier

Operatiekwartier met 6 operatiezalen.

8

Kopstation inclusief datacentrum

Het kopstation bevat de hoogspanningsruimtes en de noodstroomaggregaten zoals voorzien in het masterplan energievoorziening voor campus Gasthuisberg. Het datacenter is bestemd om de bestaande en toekomstige groei aan IT-apparatuur van UZ Leuven op te vangen.

9

Kritieke Diensten fase I

Nieuwbouw van ca. 37.000 m² die verschillende kritieke diensten omvat: uitbreiding met OKA’s (operatiezalen), radiologie, nieuwe spoedeisende hulp met ambulancehal, neonatale intensieve diensten (NICU), twee afdelingen intensive care, een afdeling hemodialyse, diverse stafruimtes en facilitaire ruimtes.

10

Ondergronds parkeergebouw 1/2

Uitgevoerd in twee bouwfasen zal dit parkeergebouw voor 1.500 wagens ook dienst doen als fundering voor de vier bouwblokken van de bovenbouw. De vloerplaten – met uitzondering van de funderingsplaat – werden uitgevoerd in nagespannen beton waarmee balken en kolomkoppen werden vermeden.

11

Renovatie 16 OK’s

Dankzij de nieuwbouw van het gebouw Kritieke Diensten konden de 16 bestaande operatiezalen in twee fases worden vernieuwd. Aansluitend werd de recovery in drie fases volledig gerenoveerd.

12

Logistiek platform

Realisatie van een logistieke zone en een hieraan gekoppeld parkeergebouw met een totale oppervlakte van ca. 30.000 m². UZ Leuven en KU Leuven zullen hier een aantal logistieke en productiefaciliteiten voor de campus Gasthuisberg concentreren: apotheek, productiekeuken, distributiekeuken, goederenontvangst, afvalplatform, kleedruimtes,…

13

Vrouw en Kind

Samenvoeging van de verschillende functies van het programma ‘Vrouw en Kind’ in een nieuwbouw van ca. 38.000 m²: de dienst verloskunde (consultatieruimtes, fertiliteitscentrum, maternele intensieve zorgen en bevallingskwartier), alsook de afdeling materniteit, de ziekenhuisschool en administratieve lokalen. Via een brug verbonden met het gebouw ‘Kritieke Diensten’ voor onmiddellijke aansluiting met de nieuwe neonatologieafdeling.

14

Kritieke diensten fase II

in studie

15

Uitbreiding CDC

in uitvoering

16

Protontherapie & MRT-centrum

in uitvoering

17

Ondergronds parkeergebouw 3

1989-2005:

Realisatie van Fase III ongeveer 100.000 m². STABO heeft hier alle studies van droge technieken gedurende de hele opbouw van fase III voor zijn rekening genomen.

2005-2016:

Volledige realisatie met inbegrip van stabiliteitsstudies, droge technieken en natte technieken van 161.550 m². Deze realisatie bevat volgende gebouwen:

  • Kritieke Diensten fase IVa
  • Vrouw en kind ziekenhuis fase IVb
  • Logistiek platform
  • Ondergronds parkeergebouw, onder de gebouwen Kritieke Diensten en Vrouw en kind ziekenhuis
  • Ombouw van de bestaande operatie- en recovery afdeling