Studentenrestaurant UGent, Merelbeke

​Voor de universiteit van Gent hebben we het eerste energieneutrale studentenrestaurant ontworpen.

© TV STABO - ar-te

De energiebehoefte van het gebouw wordt tot een minimum beperkt, o.a. door de passieve gebouwschil en het optimaal gebruik van daglichttoetreding en –dimming op de armaturen.

Door het voorzien van een grote bereikbare thermische massa en zowel dynamische als structurele zonwering, kan aan de comforteisen tijdens de zomermaanden voldaan worden zonder dat beroep moet worden gedaan op actieve koeling.

Verder wordt warmteterugwinning op de extractielucht van de dampkappen mogelijk gemaakt door het toepassen van UV-filtratie en een polypropyleenwarmtewisselaar.

De warmteproductie gebeurt met behulp van een brijn-water warmtepomp met ijsbuffervat en zonneluchtabsorbers, bijgestaan door een condenserende gaswandketel voor het opvangen van de pieken.

Het volledig resterende energieverbruik wordt gedekt door de PV-installatie op het dak waardoor dit project energieneutraal is.

Met behulp van dynamische simulaties konden de toegepaste technieken geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.

"Om een aanslag te voorkomen op de schaarse bouwplaatsen en het klimaat, moeten onze ambities veel hoger reiken dan de huidige regelgeving !"
Hans Driesen | energiedeskundige STABO