Overzicht projecten Leuven

In Leuven en omstreken hebben we reeds verscheidene projecten uitgevoerd in uiteenlopende sectoren.

Op bovenstaande afbeelding ziet u een overzicht van de uitgevoerde projecten door STABO de afgelopen 5 jaren. Enkele projecten zijn reeds als aparte referentie opgenomen en kan je op onze website terugvinden. Hieronder geven we toelichting bij enkele andere projecten.

3. De Horenblazer

Projectontwikkelaar ViRiX realiseert op de voormalig Inbev-site te Leuven, DijleDelta, het gebouw De Horenblazer. Het gebouw biedt plaats aan 30 appartementen en studio’s. 24 appartementen vallen onder het concept ‘stadswoningen’.

13. Cera

Het hoofdkantoor van Cera keert terug naar zijn roots in het centrum van Leuven. De site bevat 2 erkende monumenten, namelijk Hotel d’Eynatten en het Helleputtegebouw. Op de plaats waar het Huis der Vlaamse Leergangen stond komt een nieuwbouwcomplex.

Geboeid door de combinatie van de moderne architectuur van Robbrecht & Daem en het historische kader dat bewaakt wordt door Studio Roma en ar-te is STABO erin geslaagd een technisch concept te bedenken dat een hoog ambitieniveau en respect voor het historisch kader perfect combineert.

18. Materialise

Voor de uitbreiding van het gebouwenpark van Materialise zijn gebouwen gecreëerd bestaande uit productieateliers, magazijnen, kantoren, een refter en een auditorium. Zonder in te boeten aan comfort voor de gebruikers is er een zeer low-budget gebouw gecreëerd. Fase 3 is reeds in 2012 in samenwerking met architectenbureau ar-te afgerond. Fase 4 is momenteel in ontwerpfase in samenwerking met architectenbureau a33.

22. OCMW Leuven Booghuys

Het bestaande woonzorgcentrum Booghuys krijgt een grondige renovatie en herinrichting. De herinrichting gaat uit van een collectieve woonvorm. De bewoners worden onderverdeeld in 8 huizen. Bovendien worden zowel op technisch als op energetisch vlak de gebouwdelen grondig aangepakt.