Over STABO

STABO is gespecialiseerd in multifunctionele gebouwen binnen en buiten de zorgsector. Dergelijke gebouwen worden steeds complexer. Onze organisatie komt hieraan tegemoet door zowel ingenieursstudies van gebouwtechnieken, duurzaamheid als stabiliteit aan te bieden.

De combinatie van deze verschillende disciplines zorgt ervoor dat wij de bouwheer en de architect niet alleen bijstaan bij het bepalen van de ambities op het vlak van duurzaamheid en energieprestatie, maar dat wij dit ambitieniveau ook in de praktijk kunnen helpen realiseren op het niveau van de studies van de technische installaties en de structuur van het gebouw.

Vandaag maken we deel uit van de MACOBO Group.

Onze familie telt ongeveer 125 bouwprofessionals, wat toelaat om op flexibele en efficiënte wijze én op een hoog kwalitatief niveau engineeringsopdrachten uit te voeren.

Dankzij de vlotte wisselwerking tussen onze verschillende disciplines, blijven onze ingenieurs up-to-date met de relevante innovaties, terwijl tegelijkertijd de theorie kan worden afgetoetst aan de ruime praktijkervaring aanwezig binnen onze groep.

STABO wordt geleid door mensen

STABO en MACOBO Group tellen samen ongeveer 125 ingenieurs, bachelors, tekenaars en administratieve krachten, die samen onze multidisciplinaire ingenieursgroep vormen.

Als één familie van bouwprofessionals willen wij onze klanten bedienen met goed op elkaar afgestemde studies. Het is onze missie een vlot en rendabel projectverloop te bekomen met een win-win voor alle bouwpartners.

Wij werken met zelfsturende teams en staan dus garant voor een maximale betrokkenheid van al onze medewerkers bij onze projecten. De vlakke organisatiestructuur en directe contacten tussen leidinggevenden en medewerkers staan garant voor ons gezamenlijk engagement.

Sinds 18 juni 2018 is de algemene leiding in handen van CEO / Owner Natalie Vanderschaeghe. Owner Davy Macquoi is Voorzitter van de Raad van Bestuur en STABO-Oprichter Patrick Desutter is Bestuurder.