Gebouwtechnieken

Een brede kennis van de mogelijke gebouwtechnieken garandeert een optimaal gebruikscomfort tijdens exploitatie.

Ventilatie

Gebouwtechnieken - Ventilatie – STABO

Vindt u een gezond gebouw ook belangrijk?

De schil van duurzame gebouwen is luchtdicht. Er is geen ongecontroleerde verluchting via kieren en spleten meer. Bewust omgaan met ventilatie is daarom cruciaal voor een gezonde binnenluchtkwaliteit.

Maar wat is gezond? Welke systemen zijn er op de markt? Verbruiken die niet veel energie?

Op deze vragen biedt STABO een antwoord. Eerst spreken we samen met u af welke CO2-concentratie, relatieve vochtigheid,… gewenst is. Daarna geven wij advies over welk verluchtingssysteem het beste past bij uw project: we hebben het dan onder andere over systeem C of C+, systeem D, constant luchtdebiet (CAV), vraaggestuurd variabel debiet (VAV),…

Het is vanzelfsprekend dat we in onze ontwerpen de gepaste energierecuperatiesystemen integreren:

 • warmtewiel
 • kruisstroomwisselaar
 • twin-coil

Verwarming en koeling

Wie raakt nog wijs uit al die productietechnologie?

Warmtepomp, gasabsorptiewarmtepomp, koude-warmteopslag(KWO), energiepalen, boorgatenergieopslag (BEO), warmtekrachtkoppeling(WKK),…

En met welke afgiftesystemen zijn die dan combineerbaar?

Klimaatplafond, betonkernactivering (BKA), vloerverwarming, vloerkoeling, koelbalken,…

STABO heeft de nodige expertise in huis om u hierin te adviseren.

Interessante links in verband met dit onderwerp:

Gebouwtechnieken - Verwarming en koeling – STABO

Sterkstroom/zwakstroom

Gebouwtechnieken - Sterkstroom/zwakstroom – STABO

De sterkstroominstallatie van een project is zoveel meer dan zorgen voor de elektrische voeding van onze bureautica. Het start met de koppeling op het openbare net, al of niet via een hoogspanningscabine. Moet er gezorgd worden voor noodstroom? UPS of no-break?

Hoe beschermen we onze gevoelige elektrische apparatuur tegen overspanningen?

Vullen we de stroomlevering via het net aan met deze van een warmtekrachtkoppeling of met fotovoltaïsche panelen?

Daarnaast moet de verlichting niet enkel functioneel zijn, maar draagt deze essentieel bij tot de beleving van het gebouw. LED-technologie opent hier nieuwe mogelijkheden. Slimme aansturing van de toestellen maakt uw installatie extra energiezuinig en flexibel in gebruik.

Vandaag de dag stoppen we onze gebouwen vol met zwakstroominstallaties: gestructureerde datanetwerken in koper of glasvezel, VoIP, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking, verpleegsteroproep, … meestal in combinatie met hun draadloze variant zoals WIFI, DECT, ASTRID-netwerk, GSM-netwerk, … Droomt u ook van een draadloze toekomst?

BIM

STABO is voorloper in verband met het gebruik van BIM (Building Information Modelling). Met deze baanbrekende technologie worden het ontwerp- en bouwproces geïntegreerd binnen één model.

Onmiskenbaar een troef binnen de steeds complexer wordende projecten:

 • het detailniveau van het project wordt gefaseerd opgebouwd tot en met as-built;
 • het ontwerp- en bouwproces zijn perfect gecoördineerd;
 • alle informatie, over de disciplines heen (architectuur, stabiliteit, gebouwtechnieken, …), is ogenblikkelijk terug te vinden;
 • meetstaten worden automatisch gegenereerd;
 • ...
Gebouwtechnieken - STABO - BIM

Ontdek de andere diensten van Stabo