Duurzaamheid

Een duurzaam gebouw met een optimaal comfortgevoel en een laag energieverbruik: daar gaan we voor.

Energieaudits

Duurzaamheid - Energieaudits - STABO

Heeft u het gevoel dat uw gebouw meer energie verbruikt dan nodig is, moet u in de herfst nog steeds uw koeling aanzetten of maakt uw persluchtinstallatie een fluitend geluid? Dit zijn maar enkele voorbeelden van problemen die aan het licht kunnen komen bij een energieaudit.

Ons team gaat hierbij op zoek naar energiebesparende maatregelen in uw bedrijf. Deze maatregelen kunnen toegespitst zijn op volgende domeinen:

 • gebouwschil,
 • verlichting,
 • verwarming en koeling,
 • perslucht,
 • batterijladers,
 • elektrische motoren,
 • stoom.

Aan de hand van een inventarisatie van de huidige situatie wordt een oplijsting gemaakt van realistische maatregelen. Ook bij het implementeren van deze maatregelen en het opvolgen van het proces kunnen wij u bijstaan.

Dynamische simulaties

Om een optimaal comfort en een laag energieverbruik te realiseren binnen het budget van de opdrachtgever, zijn dynamische simulaties onontbeerlijk. Dynamische simulaties maken het mogelijk om objectieve ontwerpkeuzes te maken op vlak van architectuur en technieken en dit reeds vanaf schetsontwerp. Hoe vroeger in het ontwerpstadium, hoe meer toegevoegde waarde er voor de opdrachtgever kan gecreëerd worden.

In een 3D-omgeving wordt de geometrie met al zijn eigenschappen (isolatie, thermische massa, technieken) en invloeden (klimaat, gebruik van het gebouw) ingegeven. Op basis van deze input kan het gebouw dan geoptimaliseerd worden in overleg met opdrachtgever, ontwerp- of bouwteam. Enkele voorbeelden van optimalisatie zijn vb. raamoptimalisatie, bepalen van juiste zonweringsstrategie en isolatiepakket, haalbaarheid van innovatieve technieken, …

Ons team kan hiervoor volgende studies uitvoeren:

 • schaduwstudies (oriëntatie, schaduwobjecten omgeving, …)
 • daglichtsimulaties
 • zomercomfortstudies (temperatuurverloop) en bepaling overschrijdingsuren
 • energieconceptstudie (comfort en energieverbruik)
 • warmteverliesberekening
 • koellastberekeningen
 • vermogenduurcurves
 • dimensionering van innovatieve technieken zoals betonkernactivering, klimaatplafonds, passieve koeling

Wij gebruiken SEFAIRA op gebouwniveau (bij schetsontwerp) en DesignBuilder op zone-niveau (bij voorontwerp en engineering). Beide pakketten gebruiken EnergyPlus als dynamische software engine en Radiance voor daglichtsimulaties. In functie van uw project, zowel nieuwbouw als renovaties, kunnen we steeds een pakket op maat opstellen.

Dynamische simulaties – STABO – Simulations dynamiques

Nazorg

Duurzaamheid - STABO - nazorg

Ook bij een bestaand gebouw kunnen we onze kennis inzetten om de goede werking mee op te volgen en waar nodig bij te sturen. Ervaren ingenieurs analyseren het gebruik van de installaties en stemmen deze op elkaar af. Waar nodig doen wij voorstellen om technieken aan te passen naar de huidige technologie. Zo zal je minder energieverbruik en hoger comfort kunnen combineren.

Certificatie

Om ontwerp en verslaggeving perfect op elkaar af te stemmen en de verantwoordelijkheid tot het behalen van de doelstellingen bij 1 partij te houden kan STABO de verplichte EPB-verslaggeving in alle gewesten en ventilatieverslaggeving geïntegreerd met de studie technieken verzorgen. Wij kunnen natuurlijk ook als onafhankelijke partij optreden.

Men kan ook kiezen om de duurzaamheidsambities via een niet verplichte certificatie te laten borgen, bijvoorbeeld om de vastgoedwaarde van een gebouw te verzekeren. STABO kan uw Passiefhuiscertificaat of BREEAMcertificaat verzorgen. Voor BREEAM kan dit in de rol van BREEAM AP en/of als BREEAM Assessor.

Duurzaamheid - STABO - certificatie

Ontdek de andere diensten van Stabo