VitaS en STABO bouwen verder aan de toekomst

Het Woonzorgcentrum Sint-Antonius – Peer ondergaat binnenkort een grondige vernieuwing. Voor die vervangingsnieuwbouw voerde STABO onlangs studies uit voor stabiliteit, gebouwtechnieken en duurzaamheid. Wij werkten al eerder voor de overkoepelende vereniging VitaS die het woonzorgcentrum beheert, meer bepaald voor het Woonzorgcentrum Den Boogerd in Hechtel-Eksel en voor de centrale keuken van VitaS.

Vervangingsnieuwbouw

De vervangingsnieuwbouw zal in een aantal fases worden afgewerkt. Eerst worden er rond het bestaande gebouw twee nieuwe blokken gebouwd. Pas als die operationeel zijn, wordt het bestaande gebouw in 2 fases afgebroken en vervangen door nog eens twee nieuwe blokken. Verder worden het Godsgasthuis en de kapel verbouwd tot respectievelijk een dagverzorgingscentrum met drie assistentiewoningen en een polyvalente zaal. Er komen ook twee ondergrondse parkings, één voor het personeel en één voor de bezoekers.

Om het bestaande woonzorgcentrum tijdens de werken operationeel te houden zal een tijdelijke, mobiele containerstookplaats in gebruik worden genomen. Op de plaats waar één van de nieuwe blokken komt, loopt momenteel de hoofdspanningsvoeding voor het bestaande WZC. Vooraleer te kunnen starten aan de bouwput voor deze nieuwe blok, wordt er een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst. Deze zal via een tijdelijke voeding het bestaande WZC operationeel houden.

Koude-warmteopslag

De nieuwbouw zal gebruik maken van koude-warmteopslag in de bodem (KWO). Uit een studie van Terra Energy, een studiebureau gespecialiseerd in geothermische toepassingen, bleek namelijk dat de geologische lagen rond het woonzorgcentrum daar zeer geschikt voor zijn. Voor een maximaal rendement zullen er boringen van 90m diep uitgevoerd worden, loodrecht op de richting van de ondergrondse waterstromen. Deze studie kwam er op initiatief van STABO.

De KWO zal gebruikt worden voor passieve koeling door middel van betonkernactivering, een techniek waarbij betonmassa op strategische momenten warmte of koelte kan opslaan en afgeven. Predictieve regeling via weersvoorspelling zal zorgen voor de sturing van de betonkernactivering.

Voor verwarming wordt de KWO via gasabsorptiewarmtepompen gekoppeld aan de drie toekomstige stookplaatsen. Bijkomend wordt het sanitair warm water voorverwarmd om het totale bodemgebruik te optimaliseren. Condenserende hoogrendementsketels warmen het sanitair warm water verder op en vangen de verwarmingspieken op.

Groene energie

PV-panelen op de daken van de verschillende bouwfases zorgen voor hernieuwbare energie. Het energieverbruik wordt beperkt door daglichtsturing voor de gangverlichting, screens en CO2 gestuurde ventilatie van het gemeenschappelijke blok (o.a. de cafetaria). Deze maatregelen leiden tot een E-peil van 46, waardoor het gebouw voldoet aan de eisen voor Bijna-energieneutraal (BEN) bouwen. Centrale waterbehandeling via anti-scalent dosering en een RO-installatie (omgekeerde osmose) zullen het toekomstig onderhoud aan de verschillende elektrische stoombevochtigers beperken.

Facts & Figures

  • Opdrachtgever: VitaS Peer
  • Gebouwtechnieken: STABO
  • Stabiliteit: STABO
  • Duurzaamheid: STABO
  • Architectuur: ar-te
  • Oppervlakte: 17.000 m²
  • Uitvoering: 2018-…