Team Stabiliteit levert technisch huzarenstuk voor Hasseltse luxeparking

De aannemers Houben en Strabag deden een beroep op STABO om een nieuwe Hasseltse luxeparking sneller en economischer te kunnen bouwen. Met een uitvoeringsstudie stabiliteit droeg STABO zijn steentje bij aan een groot stadsontwikkelingsproject (Quartier Bleu) dat van de ‘Blauwe Boulevard’ één van de boeiendste plekjes van Hasselt moet maken.

Oplossingen op maat

Het voltallige team stabiliteit werkte mee aan dit grootschalig project. Eerst werd het ontwerp van de ondergrondse parking met elf bovengrondse gebouwen gemodelleerd. De omvang van die gebouwen heeft immers een invloed op de kolommen, die bestaan uit hoge-sterkte beton en stalen profielen. Die kolommen kunnen echter niet zomaar op de funderingsplaat rusten. Daarom voorzag STABO een oplossing op maat (zie foto).

Voor de studie van de afdek van de promenade leverde STABO een alternatief voorstel. Hierdoor konden de aannemers een aanzienlijke besparing realiseren ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp door geen stalen profielen te gebruiken.

Uitvoering in recordtijd

Dankzij de bijdrage van elk lid van het team stabiliteit kon STABO dit project binnen de afgesproken studietermijn voltooien. Het team moest nochtans rekening houden met een groot aantal wijzigingen op vraag van het ontwerpteam van de bouwheer en van de opdrachtgever. Dankzij deze inspanningen kon de bouwwerf in een recordtijd van negen maanden (exclusief verlof) gerealiseerd worden.

Ook voor de aannemerscombinatie was dit project een enorme logistieke uitdaging. Er waren maar liefst 140 arbeiders aanwezig op de werf. Daarnaast was er een eigen betoncentrale met ingrediënten (zand, grint en cement) die via het kanaal per boot werden aangevoerd. Leveringen tot 150 ton wapeningsstaal per werkdag moesten dan ook nog eens op het juiste ogenblik en op de juiste plaats op de werf worden georganiseerd.

Facts & Figures

Enkele cijfers die de omvang van het project schetsen:

  • 2.300 parkeerplaatsen
  • Oppervlakte: 128.000 m²
  • 85.000 m³ beton
  • 10.000 ton wapeningsstaal
  • 200 ton profielstaal
  • Werf van 15 februari tot 23 december 2017 (9 maanden werf en 5 weken verlof)

Stakeholders:

  • Opdrachtgever: THV Houben - Strabag
  • Uitvoeringsstudie stabiliteit: STABO
  • Architectuur: De Gregorio & Partners & Antonio Citterio